En bra skola

Våra barn lär sig bäst i klassrummet!

Därför vill jag öka undervisningstiden i skolan för alla barn. Jag är själv far till sex barn och tror att kunskap är biljetten vidare i livet. För att dina och mina barn ska kunna uppnå sina drömmar, oavsett bakgrund, behövs en riktigt bra skola.

En bra skola har passionerade och pedagogiska lärare som brinner för att ge våra barn kunskap.

En bra skola arbetar aktivt med jämställdhet, hållbarhet och med moderna verktyg.

En bra skola låter lärarna vara lärare.

Det är bevisat att det är i ett lugnt klassrum som eleven bäst tar till sig ny kunskap. Jag vill därför ha mer undervisningstid i skolan, så att fler elever kan lära sig mer och få bättre förutsättningar för sitt framtida yrkesliv.

Ett aktivt skolval

Jag är för ett aktivt skolval i alla kommuner. På så sätt kan vi på sikt förhindra att bostadssegregationen inte slår igenom lika tungt som i dag. I utsatta områden vill jag dessutom lägga extra resurser på att skapa ”superteam” där de bästa lärarna och skolledarna ingår.

Nyanlända elever ska få fler lektionstimmar, ett extra läsår och sommarskola när det behövs för att komma ikapp med sina kunskaper.

Lugn och ro i våra klassrum

Jag vill även skapa mer lugn och ro i våra klassrum. Med en särskild ordningskommission, hjälp till lärarna att bli bättre på ledarskap och genom att införa ett särskilt ordningsbetyg kan miljön i klassrummen förbättras. För att skapa tid till mer undervisningstid bör vi också digitalisera de nationella proven och se till att de rättas nationellt.

Vad ska du bli när du blir stor?

När man är ung är det allt annat än lätt att veta vad man vill och vad man ska välja för framtida utbildning. Jag vill därför skapa förutsättningar för en starkare studie- och yrkesvägledning. Då kan elever tidigt få stöd för att hitta en annan väg än den de förväntas följa, bara för att de är födda in i en viss omständighet.

Skolan är frihetens viktigaste verktyg

Skolan ska vara en väg ut ur de omständigheter som man har fötts in i och ska fungera som en bro vidare till en annan värld. I klassrummet ska varje elev få upptäcka nya intressen. Det är viktigt att eleverna får chansen att hitta drömmar som de inte visste fanns, och få lära sig helt nya saker. I skolan kan helt nya dörrar öppnas för ett barn som aldrig hemma haft en tradition av att läsa tidningen eller öppna en bok.

På de barn som ingen frågar om de har gjort läxan, eller om de ska plugga vidare på universitet ska skolan ha extremt höga förväntningar och tydliga kunskapskrav på. Dessa elever ska ha tillgång till de bästa tänkbara lärarna.

En bra skola ska ha god studiero

För de barn vars vardag består av kaos är det viktigt att skolan erbjuder studiero. För den som kommer från ett hem utan böcker ska skolan erbjuda ett jättestort bibliotek och en skicklig och entusiasmerande bibliotekarie. För den tjej som drabbas av hederskultur måste skolan vara en oas av frihet. För varje kille och tjej som tror att de måste följa gamla spår ska skolan visa att man faktiskt kan välja sin egen väg och bryta könsmönster.

Vart är du på väg?

När en elev kommit som ny till Sverige ska skolan inte vara så intresserad av elevens ursprung och i vilket fack den ska placeras i. I klassrummet ska det istället handla om framtiden och frågor som: vart är du på väg, vart vill du och vet du om att du också kan söka dig åt det här hållet?

Kunskap ska vara skolans huvuduppdrag

Kunskap är biljetten vidare i livet. Det är därför vi liberaler är så passionerat förälskade i skolan. Det är det vi menar med att skolans huvuduppdrag ska vara kunskap. Det är därför vi säger att skolan är frihetens viktigaste verktyg.

Det är en del av min vision för ett bättre Sverige

Lars Karlsson
Riksdagskandidat för Liberalerna Östergötland