Ökad livsmedelsproduktion

Sverige måste producera mer mat!

Med en ökad produktion av livsmedel är vi bättre rustade vid en eventuell kris. Detta skapar även fler jobb, utökat välstånd, ökad skattekraft och skonar också vår miljö.

Precis som Liberalerna står upp för att Sverige har en rimlig försvarsförmåga, så måste vi även stå upp för att landets baslivsmedelsbehov blir självförsörjande. Detta skapar värdefulla synergier.

Sverige bör kraftigt öka självförsörjningsgraden på framförallt baslivsmedel. Om landet drabbas av en kris slås vår försörjning av livsmedel ut på någon vecka. Detta då vår självförsörjningsgrad av livsmedel just nu ligger långt under 50%. Dessutom är våra svenska livsmedel miljömässigt överlägsna den absoluta merparten av de som vi importerar.

Idag är vi långt under 50% i självförsörjning

Sverige har idag en självförsörjningsgrad av livsmedel på långt under 50%. Landets försörjning av livsmedel skulle slås ut på någon vecka vid en yttre kris. Om Sverige hamnar i en längre kris blir det svårt att försörja befolkningen med mat och bränsle. Ungefär hälften av den mat vi äter i Sverige är importerad. Stängs våra importvägar måste vi kunna ha en egen livsmedelsproduktion, men idag saknar vårt land den beredskapen.

Liberalerna som är ett frihandelsvänligt parti har i allt för hög grad förlitat oss på att vänligt sinnade handelspartners kommer förse oss med nödvändiga livsmedel. Vid en störning i transporter, energi, eller liknande kan man dock vara säker på att varje nation är sig själv närmast och i första hand prioriterar livsmedel och energi till sitt eget folk.

Vi måste öka produktionen kraftigt

Sverige bör därför kraftigt öka självförsörjningsgraden på framförallt baslivsmedel. Något jag motionerar om till Liberalernas landsmöte. Våra svenska livsmedel är miljömässigt överlägsna den absoluta merparten av de importerade. Målet måste vara 100% självförsörjning på baslivsmedel, även energi och drivmedel, vilket också ger jobb, ökad skattekraft och välstånd.

Regeringens framtagna livsmedelsstrategi saknar direktiv om försörjningsberedskapen. Detta måste omedelbart korrigeras. Det måste klargöras vilka myndigheter som har ansvar för Sveriges beredskapsgrad och att den i alla situationer kan motsvara behovet.

Ta tillbaka kontrollen

Livsmedelsförsörjningen är central i beredskapsarbetet och att Sverige är så utsatt är en allvarlig utveckling som måste ses över. Sverige kan inte ta livsmedelsförsörjningen för given, det är ett naivt och omodernt sätt att se på beredskapen. Vi är nu i en känsligare situation än vi varit på mycket länge. Att inte ha kontroll över hur den mat som konsumeras även produceras är inte hållbart.

Förmodad exportökning

Att höja vår självförsörjningsgrad behöver nödvändigtvis inte minska vår import utan snarare öka exporten. Vi har de senaste 30 åren hamnat i den olyckliga motsatsen att se ökad ambition om självförsörjning som ett uttryck för protektionism, men ökad självförsörjning innebär bara ökad produktionskapacitet.

Man kan mycket väl tänka sig att vi importerar intressanta livsmedelsprodukter och exporterar högkvalitativa livsmedel från Sverige. Redan i dag exporterar vi livsmedel för ca 70 mdr från Sverige vilket är mer än vi exporterar lastbilar och bussar för.

Exporterad miljöpåverkan

Det handlar inte bara om volymer utan också om kvalitet på det vi äter. Ytterligare en aspekt är generationsmålet på miljöområdet. Det säger att Sverige inte ska exportera miljöpåverkan. Det är just vad vi gör nu när vi konsumerar en stor del importerade livsmedel.

Kompromissa inte om Sveriges frihet

Precis som Liberalerna står upp för att Sverige har en rimlig försvarsförmåga, så måste vi även stå upp för att vår självförsörjningsberedskap är god. Sveriges frihet går inte att kompromissa om!

Det är en del av min vision för ett bättre Sverige

Lars Karlsson
Riksdagskandidat för Liberalerna Östergötland